Employer Branding Бизнис Пакет

Employer Branding Бизнис Пакетот претставува посебна понуда за компаниите за градење на брендот на компанијата преку имлементација на Стратегија за Employer Branding, корисни совети за воведување и унапредување на HR практики и пласман на вашите успеси на порталот 24hr!

Резултатите од овој Бизнис Пакет може да се видат преку континуирана работа од само 3 месеци, а компаниите за тој временски период ќе ги изградат календарите за Employer Branding, ќе започнат со пласман на интересни и привлечни содржини и ќе имаат можност да разберат на кој начин можат да ги модернизираат HR политиките во компанијата!

Со Бизнис Пакетот кој трае 3 месеци, ви следуваат:

  • Параметри по кои се мери видливоста на брендот на компанијата
  • Kреирање на Стратегија за Employer Branding на вашата компанија
  • Спроведување на Стратегијата за Employer Branding
  • Менторирање и коучинг
  • Промоција на најголемиот HR портал во земјата - 24hr!!!

Employer Branding Стратегија

Нашите експерти ќе работат со вас во составувањето на Стратегија за Employer Branding на вашата компанија, која под менторство на нашите експерти ќе биде реализирана од вашиот тим.

Процесот започнува со анализа на параметри кои укажуваат на моменталната слика за вашата компанија, со цел да го измериме вашето присуство на социјалните медиуми, како и успехот на вашите HR политики и практики во привлекување и задржување на таленти.

На овој начин, исто така ќе ги идентификувате профилите на идеалните вработени, кои со помош на Стратегијата за Employer Branding ќе имате можност да ги донесете во редовите на вашата компанија! Ќе ја креираме вашата EVP- employee value proposition!

Крајната цел е да креирате работна средина, привлечна за вашите сегашни и идни вработени да посакуваат да бидат дел од компанијата!

Маркетинг поддршка и промоција на најголемиот HR портал во Македонија – 24hr!

Во пакетот е вклучена промоција од 3 месеци на најпосетуваниот HR портал – 24hr! Вашиот Маркетинг и HR оддел ќе ја има поддршката во објавување на сите новости, промоција на добри HR политики и практики во компанијата и во градење на добар имиџ на компанијата на долг рок!

Тим на Експерти

Со вас ќе работи Тим на Експерти за Employer Branding, кои освен разбирање на тематиката Employer Branding, исто така ги имаат вештините, алатките и искуството да ви помогнат во реализацијата на вашите цели и идеи за градење на брендот на вашата компанија!