УПИСИ ВО ТЕК

АКАДЕМИЈА ЗА EMPLOYER BRANDING

За Академијата

Академија за Employer Branding, на ВИТА ИНСТИТУТ претставува единствена академија во земјата, која нуди напредни вештини за менаџмент со човечки ресурси, лидерство и Employer Branding. Академијата има уникатен пристап, комбинирајќи 6 модули на „masterclass“ предавања за напредни знаења и вештини и индивидуализирани (еден на еден) сесии за менторство и коучинг на учесниците.

ШТО КЕ СОВЛАДАШ

Академијата ви овозможува модуларна програма (6 модули), креирана со цел кај учесниците да изгради компетенции и експертиза потребни за решавање на главните предизвици со Employer Branding профилот на работодавачот и да развие потребни HR политики и практики за управување со човечките ресурси. Како резултат, учесниците ќе умеат да ги применат научените методи во насока креирање на Employer Branding стратегија и позиционирање на компанијата на видно место на пазарот на трудот!

Како уникатна додадена вредност во програмата е менторството и коучингот (3 индивидуализирани ментоски и 3 индивидуализирани коучинг сесии), односно можноста теоретските предавања да бидат основа за дел од HR практиките и стратегијата за Employer Branding да се имплементираат во пракса.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА

Академијата за Employer Branding е наменета за професионалци кои сакаат да се надградат со современи вештини од HR областа и Employer Branding! Досегашни учесници се извршни директори, HR професионалци, маркетинг професионалци, консултанти и Employer Branding ентузијасти.

Што да очекуваш по завршувањето

На учесниците на Академијата за Employer Branding ќе им биде обезбедена целосна професионална поддршка да воспостават современи и напредни HR практики и политики, да ги изградат своите капацитети преку воспоставување на системи за управување со човечките ресурси во компаниите, дигитализација на процесите, како и развој на лидерството во компаниите и развој на организациската култура.

Почеток

  • Октомври 2021

Времетраење

  • 78 часа

Цена

  • 1450 
  • Early bird попуст – 1160 

Содржина на Академијата

  • Наставен програм (6 модули - теорија и пракса)
  • 3 индивидуални менторски сесии и 3 индивидуални коучинг сесии

Сертификат

  • По завршувањето на Академијата за Employer Branding се стекнувате со државно и меѓународно признаен сертификат

Одвивање на часовите

  • Комбинирано (согласно мерките и препораките за заштита од КОВИД-19)