УПИСИ ВО ТЕК

АКАДЕМИЈА ЗА EMPLOYER BRANDING

Нови можности за учество

Биди дел од Академијата за 870 € и присуствувај на 6те модули, без менторски сесии и коучинг!

За Академијата

Академија за Employer Branding, на ВИТА ИНСТИТУТ претставува единствена академија во земјата, која нуди напредни вештини за менаџмент со човечки ресурси, лидерство и Employer Branding. Академијата има уникатен пристап, комбинирајќи 6 модули на „masterclass“ предавања за напредни знаења и вештини и индивидуализирани (еден на еден) сесии за менторство и коучинг на учесниците.

ШТО ВКЛУЧУВА ПРОГРАМАТА

Академијата е креирана со цел кај учесниците да изгради компетенции и експертиза потребни за решавање на главните предизвици со Employer Branding-от на работодавачот. Исто така, Академијата има за цел да ги насочи учесниците при развивање на HR политики и практики, потребни за управување со човечките ресурси. Како резултат, учесниците ќе умеат да ги применат научените методи во насока креирање на Employer Branding стратегија и позиционирање на компанијата на видно место на пазарот на трудот! 

Како уникатна додадена вредност во програмата е менторството и коучингот (3 индивидуализирани ментоски и 3 индивидуализирани коучинг сесии), односно можноста теоретските предавања да бидат основа за дел од HR практиките и стратегијата за Employer Branding да се имплементираат во пракса.

ПРОФИЛИ НА УЧЕСНИЦИ

Академијата за Employer Branding е наменета за професионалци кои сакаат да се надградат со современи вештини од HR областа и Employer Branding! Досегашни учесници се извршни директори, HR професионалци, маркетинг професионалци, консултанти и Employer Branding ентузијасти.

ПРИДОБИВКИ ОД ЗАВРШУВАЊЕ НА АКАДЕМИЈАТА

На учесниците на Академијата за Employer Branding ќе им биде обезбедена целосна професионална поддршка да воспостават современи и напредни HR практики и политики, да ги изградат своите капацитети преку воспоставување на системи за управување со човечките ресурси во компаниите, дигитализација на процесите, како и развој на лидерството во компаниите и развој на организациската култура.

Start date & Duration

  • Март 2022 
  • 3 Месеци

Price & Content of the Academy

Опција 1 - 1450 € 

  • Настава (6 модули - теорија и практика)
  • 3 индивидуални менторски сесии и 3 индивидуални коучинг сесии

Опција 2 - 870 €

  • Настава (6 модули - теорија и практика)

Сертификат

  • По завршувањето на Академијата за Employer Branding се стекнувате со државно и меѓународно признаен сертификат

Одвивање на часовите

  • Комбинирано (согласно мерките и препораките за заштита од КОВИД-19)