ВИТА ИНСТИТУТ е професионален институт за едукација, менаџмент консалтинг и коучинг, фокусиран на организацискиот развој и развојот на луѓето, лидерството и организациската култура на компаниите. ВИТА ИНСТИТУТ, во соработка со PrymApps обезбедува единствена методологија за имплементација на HR Software (FlegeHR – сеопфатно софтверско решение за управување со човечкиот капитал), која е прилагодена на нивото на развој, големината и обемот на компаниите.

Софтвер имплементаторот има за цел собирање и евидентирање на податоци во Excel, темелно познавање на софтверот, помош на клиентите при користење на софтверот. 

Потребни квалификации и вештини:

  • дигитална писменост (задолжително познавање на Microsoft Excel)
  • задолжително познавање на англискиот јазик;
  • поседување комуникациски вештини и вештини за тимско работење;
  • флексибилност, исполнителност и одговорност;
  • претходно работно искуство НЕ  е задолжително;

Работни задачи:

  • Прибирање на податоци во Excel формат и нивно правилно евиденрирање.
  • Познавање на софтверот и правилно користење на модулите. 
  • Обучување на клиентите како да го користат софтверот.
  • Обезбедување поддршка за нашите клиенти преку телефон, е-пошта и разговор;
  • Евидентирање на барањата на клиентите. 

Доколку  имате желба да бидете дел од нашиот тим, посветени сте, амбициозни, креативни, насочени кон постигнување резултати, vе покануваме да се пријавите преку e-mail на contact@vitainstitut.com најдоцна до 18.02.2022, со доставување на:

– Вашата професионална биографија (CV) 

ЗАБЕЛЕШКА: Селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју и на дополнителни обуки за користење на софтверот.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *