Академијата за Employer Branding овозможува градење на вистинска стратегија за Employer Branding со видливи резултати за 3 до 6 месеци

Интервју со Ана Умерова, Експерт за човечки ресурси во А1 Македонија, за нејзиното искуство како ментор и предавач на Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ.

Ана Умерова е дел од тимот кој стои позади концептот на Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ – единствена академија од овој тип во земјава наменета за извршни директори и HR професионалци кои сакаат да изградат правилна стратегија за привлекување и задржување на врвни таленти во своите компании. Таа, во интервју со 24HR, ни открива кои се бенефитите што ги нуди академијата, кои теми се вклучени во предавањата и менторските сесии и кога и какви резултати може да се очекуваат од самата Employer Branding стратегија која се изработува за време на академијата.

Вие сте дел од тимот на креатори на концеотот за Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ, кои уникатни можности и решенија се понудени со оваа академија?

Нешто што се покажа како уникатна додадена вредност во програмата е менторството, односно можноста теоретските предавања да бидат основа за дел од практиките за ЧР да се имплементираат во пракса. Секогаш останувало прашањето, колку и да се квалитетни предавањата, како истите ќе се применуваат за потребите на учесниците во реалноста. Преку академијата тоа успешно го надминавме бидејки после предавањата со кои се пренесуваат последните трендови и најдобри ЧР практики, менторските сесии овозможија да се направи соодветна анализа на тоа кај се најголемите предизвици во однос на брендингот на конкретната компанија, за потоа да го адресираме тоа што сметавме дека веднаш и најбрзо ке даде одреден бенефит за компанијата.

Кои ЧР теми ги покривте со предавањата и менторските сесии?

Не може да се има успешна employer branding стратегија без поврзување на истата со процесот на регрутирација, едното со другото е поврзано.

Целта на employer branding-от е кандидатите да сакаат да дојдат да работат кај нас, но прашањето е како ќе ги третираме во таа постапка на регрутација, каков впечаток оставаме во целиот процест. Направивме анализа на тоа како компанијата се разликува од останатите и потоа создававме стратегии за тоа кои канали и која содржина ке ја пласираме преку социјалните медиуми. Содржината генерирана од вработените и прикажување на организациската култура е нешто што треба да го има редовно што значи дека за да се има база на тергетирана публика кои ќе следат треба постојано да бидат анимирани.

Прочитајте > Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ нуди можности за брзо и ефективно доквалификување на ЧР професионалците

Работевме и на програми за задржување на талентираните вработени. Во овој дел е најважно да се воспостават транспарентни критериуми за дефинирање на талентите, за да не се направи контра ефект кај другите вработени.

Работевме и на осовременување на системите за менаџмент на перформанси. Односно се ревидираа постоечките системи и се даваа совети за тоа како треба тие да се унапредат. Многу популарно во денешно време е мерење на тоа дали вработените би го препорачале моменталниот работодавачот како добро место за работа.

Кога и какви резултати може да се очекуваат од воведување на Employer Branding Стратегија?

Резултатите од Employer branding може да се видат преку континуирана работа од 3-6 месеци, но можам да кажам и дека дел од учесниците кои веќе почнаа да ги градат календарите за брендинг и да пласираат содржини и како резултат на тоа веќе имаат видливи резултати, што е импресионирачки бидејќи е постигнато со континуирано работење од 1-2 месеци. Вистинските мерки ќе дојадат кога ќе ги видиме и квалитетот и бројот на апликации кога ќе имаат огласи во наредниот период.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *